Om Vestre Jakobselv skole

Skidag Vestre Jakobselv - Klikk for stort bildeVestre Jakobselv skole er en kombinert barne- og ungdomskole som ligger midt i Vestre Jakobselv ca. 17 km vest for Vadsø. Med elva, skogen, fjellet og havet i skolens umiddelbare nærhet har skolen sitt hovedsatsingsområde på friluftsliv og uteskole. Vi tilbringer mye tid ute i varangernaturen og knytter undervisninga til naturfaglige og historiske emner. Skolen har som mål å være et senter i bygda og vil gjennom dette bidra til utvikling og trivsel.

Vår oppgave er i samarbeid med foreldre og lokalmiljø å gi barn og unge i Vestre Jakobselv opplæring i tråd med intensjonene i Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2006 og ”Kultur for læring”. Opplæringen skal ha sitt utspring i barn og unges erfaringer, kultur og nærmiljø.

Vestre Jakobselv skole skal arbeide for å gi våre elever opplæring i trygge omgivelser slik at de utvikler seg til selvstendige individer med god ballast og tro på fremtiden. Skolen skal arbeide for å fremme lokal kulturen og tradisjon, slik at barn og unge opplever tilhørighet og stolthet i forhold til hjemplassen.

Vi skal støtte opp om og bidra til utvikling og trivsel.  Som redskap for læring og utvikling vil vi tilrettelegge for varierte, aktive, relevante og praktiske læringsmiljøer.

”Vi skal ruste barn og unge til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre.”

Vår virksomhetside bygger på visjonen:

Vestre Jakobselv skole skal være et godt sted å lære

Der vi skal se:

  • glede, omsorg, trygghet og tilhørighet
  • tydelige mål og forventninger
  • systematisk oppfølging som gir mestring
  • variasjon i arbeidsmåter og organisering
  • nysgjerrighet, undring, begeistring

Vestre Jakobselv skole
Fjellveien,
9802 Vestre Jakobselv

Telefon: 78 94 28 70

Telefon SFO: 78 94 28 80