Aktivitetsplan 2018-19

Måned Uke Dato Aktivitet Ansvar
Aug. 33 15.-17.aug Planleggingsdager Adm.
  34 20.aug. Skolestart  
    20.aug. Læringstøttende og karakterstøttende prøver åpner 20.aug.  
    21.aug Tur til Øya 1.-4.kl  
    23.aug Tur til Øya 5.-7.kl  
    23.-24.aug Hyttetur 1.-3.kl. 2.-3.kl overnatter (1.kl kommer opp torsd. og fred.)  
    22.-24.aug Nattfjelldalen Sverre
  35 27.-31.aug Leirskole 7.kl, Gednje 9.kl Kariann, Ari/Willy
    27.aug Fiske i elva 5. og 6.kl  
    29.aug Trivselslederkurs elever i Tana  
    30.aug Scenekunst DKS 8-10  
Sept. 36 3-7.sep.    
    05.sep IOP-er ferdige til spes.ped.gruppe Kontaktlærerne
    06.sep Skolemyra, overnatting 5.-7.kl/ Geologi 8.-10.kl  
  37 10-14.sep Padling 5.-7.kl Lærere
    12.sep Kompetansemåldag/ Øyadagen  
    14.sep IOP-er sendes PPT Spes.ped.gr.
  37,38,39 10.-28.sep NP 8.-9. kl (Frist reg. av åpne oppg. lesing 28.sept.) Elektr. prøver Kontl, faglærere
  38 17.-21.sep SPEKTER (kartlegging læringsmiljø/mobbing) kontaktlærere
    18.sep NP engelsk 8.kl  
    18.-19.sept Udir.samling Læringsmiljøprosjekt utviklingsgruppa
    19.sep NP lesing 8.-9.kl  
    20.sep NP regning 8.-9.kl  
    21.sep BlimE-2018/fotballturnering Elevrådet
      FAU - Klassekontaktmøte Rektor
    21.sep Klasseforeldremøter / halvårsplaner ( Siste frist) Kontaktl./lærere
  39 24.28.sep Fenologisamling 8-9 kl, Svanhovd  
    27.sep SU /SMU-møte Rektor
    28.sep Melde inn elever med fortrinnsrett (frist 01.10.) Rådgiver
    28.sep Lydata DKS 8-10.kl  
  40 1.-5.okt Høstferie   
  41,42,43,44   TEMA 1: "Vi lærer sammen"  
Okt. 41 8.-12.okt Månedssamling, Læringsmiljø "Vi lærer sammen" Lag 2
    9.-10.okt Valgfag u-trinn  
  41,42,43 8.-26.okt Elev/foreldresamtaler (frist 26.okt) Kontl
  41,42,43,44 15.okt.-02.nov NP 5. klasse (eng. les.regn) Elektroniske prøver Kontl, faglærer
  41,42,43,44 15.okt.-02.nov Utviklingssamtale for ansatte Rektor
  42 15.-19.okt    
    16.okt Gednje-Presentasjon for Utmarkslaget (9.kl/Ari)  
    19.okt "Dagen som forsvant" DKS 5./6.kl  
  43 22.-26.okt Internasjonal uke/OD-tema U-trinn  
    24.okt. FN-dagen   
  44 29.okt.-02.nov   Elevr./lærere
    30.okt Elevundersøkelsen (5.-10.kl)  
Nov.   01.nov Operasjon dagsverk UTR  
  45 05.nov Planleggingsdag  
  46 12.-16.nov    
    13. og 15.nov Norsk heldagsprøve ungdomsskolen (4t)  
  47 19.-23.nov    
    21. og 23.nov Engelsk heldagsprøve ungdomsskolen (4t)  
  48,49,50,51   TEMA 2: "Vi underholder"  
  48 26.-30.nov    
    26.nov Matematikk heldagsprøve ungdomsskolen (6t)  
Des. 49 03.-07.des    
    5-6. des Veiledning Læringsmiljøprosj.  
  49-50      
    06.des Finlands selvstedighetsdag   
    07.des Julebord  
  50 10.-14.des    
         
  51 18.des Juleverksted   
    19.-20.des Valgfag u-trinn  
    20.des Juleunderholdning  
    21.des Siste skoledag før jul  
  52   Juleferie  
Jan 1 31.des.-04.jan    
    02.jan vigo.no åpen  
    03.jan skolestart etter juleferie  
    04.jan Elevundersøkelsen (siste frist)  
  2 07.jan Orden/Atferd 8-10  
  1,2,3  31.des-18.jan Karaktersamtaler ungdomstrinnet  
  3,4,5,6,7   TEMA 3: "Kropp og helse"  
  3 17.jan SU /SMU-møte Rektor
    18.jan Karakteroppgjør (frist 15.jan.) Lærerne 
    21.jan veiledningskorpset lagledere
  4 21.-23.jan SPEKTER (kartlegging læringsmiljø/mobbing) Kontaktlærere
    24.jan Solmarkering lag 3
Feb. 5 28.jan-01.feb    
    01.feb Fagdag læringsmiljøprosjekt, Klasseledelse, Piantas modell Alle 
    01.feb Søknader spes.ped. (internt) Frist søkere vgs med fortrinn Kontaktlærere/rådgiver
  6 04.-08.feb    
    06.feb Samefolketsdag. (Månedsamling). Lag 1 og 2
  7 12.feb VARP-DAG (u-trinn: Vår drømmeskole (etterarbeid på onsdag 13.))  
    12.feb Planleggingskveldsøkt (u-trinn) - Bærekraftig utvikling  
    15.feb Søknader spes.ped. til PPT  Spes.ped.t
  8 20.-22. feb Vinterferie  
Mars 9 25.feb.-01.mar Elevsamtaler Kontaktlærere
    01.mar Frist søkere ordinær, vgs  Rådgiver
  11 12.mar SU /SMU-møte Rektor
  9,10,11,12 25.feb-22.mar Medarbeidersamtaler/Foreldresamtaler 8.-10kl Rektor/kontaktlærere
  11 12.-14.mar Valgfag 8-10  
    12.-13.mar Udirsamling læringsmiljøprosjekt utviklingsgruppa
    15.mar Markerer Kvendagen 16.mars (månedssaml) lag 3
  12,13,14,15   TEMA 4: "Bærekraftig utvikling"  
  13 25.-29.mar    
    26.mar / Timss-prøver 9.kl Rektor
  14,15,17 01.-26.apr Foreldresamtaler 1- 7 kl  
Apr 14 01.apr VARP-dag  
    2. april ?? Innskriving 1. klasse 2019.  
    04.apr RAVI, 1.-10.kl . Kl. 09:00-09:45 i gymsalen  
    03.-04.apr Veiledning Læringsmiljøprosj. utviklingsgruppa
  15 08.-12.apr Vinteraktivitetsuke/Tentamen 10.kl  
  12,13,14,15 18.mar-12.april Kartleggingsprøver 1.-4.kl (lesing, regning, eng, digitale ferdigheter) Kontaktlærer/faglærer
  15 08.-12.apr    
    12.apr Årsrapport til spesped Kontaktl./faglærer
  16, 17 15.-22.apr Påskeferie  
    23.apr Skolestart etter påskeferie, verdens bokdag  
Mai 17-18 23.apr.-02.mai Arbeidsuke 9.kl/Elevbedrift  
  18 29.apr.-01.mai    
    30.apr Årsrapporter til PPT (frist innsending 01.mai) Spesped
    01.mai Offentlig høytidsdag  
  19 08.mai VARP-dag  
    08.-12. mai 10.kl finskelever på tur Kirsi 
    06.-10.mai Foreldremøter Kontaktlærere
    17.mai Grunnlovsdagen  
  20->   TEMA 5: " Til lands og til vanns….."  
  20 13.-17.mai    
    14.mai Kl 09.00 Kunngjøring av trekk skriftlig eksamen 10.kl  
  20,21 16.-24.mai Eksamensdager (16.,21.,22., 24.)  
  21 20.-24.mai No. tent 8-9. kl.   
  22 27.-31.mai Eng. tent. 8-9 kl  
    28.-29.mai Forhåndssensur eksamen  
    30.mai Kristi Himmelfartsdag  
    ? TINE-stafett   
Juni 23 03.-07.jun Matte tent 8-9 kl  
    03.jun. Orden/Atferd 10.kl  
    03.jun Standpunktkarakterer 10. klasse (Frist lærere 29.mai)  
    04.jun SU/SMU møte Rektor
  24 10.-14.jun Karaktersamtaler ungdomstrinnet Faglærere
    10.jun 2.pinsedag  
    11. jun. Orden/Atferd 8-9. kl  
    ? Tine-stafett / idrettsdag  
    13.jun Karaktersetting USK- Skriftlig vurdering BSK  
    14.jun Foreløpig IOP  
  25 17.-21.jun Dugnad Elevrådet
    17.-19.juni Fellessensur eksamen   
    19.jun Kveldsavslutning for 10. kl  
    20.jun Siste skoledag før ferien