Rådsorganene ved Vestre Jakobselv skole 2018/2019

Skolemiljøutvalget                  Referater

Samarbeidsutvalget

Leder: Espen Holmgren, foresatt
Nestleder: Anette Hellesø, foresatt

Vara:
May Britt Harila
Raymond Pettersen

Suzanne Holmgren, lærer
Tove de Lange Sødal, lærer

Vara:
Sverre Auestad, Åse-Torhild Harila

Amanda Thuv, elev
Morgan Sørensen, elev

Vara:
Sigmund Kjelling, elev

Sissel Mietinen, andre ansatte 
Tord Skardal, kommunen (rektor)
 

Eirin Pleym, sekretær

Merete Andersen, kommunen

Vara:
Carina B. Abrahamsen, kommunen

Skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalget er identisk med SU og utvidet med 1 elev og en forelder

Leder: Espen Holmgren, foresatt
Nestleder: Anette Hellesø, foresatt

Liisa Lindbäck

Vara:
May Britt Harila
Raymond Pettersen

Suzanne Holmgren, lærer
Tove de Lange Sødal, lærer

Vara:
Sverre Auestad, Åse-Torhild Harila

Amanda Thuv, elev

Morgan Sørensen, elev

Sigmund Kjelling, elev

Sissel Mietinen, andre ansatte 
Tord Skardal, kommunen (rektor)
 

Eirin Pleym, sekretær

Merete Andersen, kommunen

Vara:
Carina B. Abrahamsen, kommunen

 

Samarbeidsutvalget