Rådsorganene ved Vestre Jakobselv skole 2018/2019

Skolemiljøutvalget                  Referater

Samarbeidsutvalget

Leder: Espen Holmgren, foresatt
Nestleder: Anette Hellesø, foresatt

Vara:
Lars R. Larsen
Sara N. Harila

Suzanne Holmgren, lærer
Rita Kandola, lærer

Vara:
Ingeborg Reisænen

Truls Bernhardsen, elev
Kristoffer Reisænen, elev

Vara:
Johan Niska, elev

Eirin Pleym, andre ansatte (sekretær)
Tord Skardal, kommunen (rektor)
Gro Harila, kommunen

Vara:
Hans Henrik Kristiansen, kommunen

Skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalget er identisk med SU og utvidet med 1 elev og en forelder

Leder: Espen Holmgren, foresatt
Nestleder: Anette Hellesø, foresatt

Astrid Harila, foresatt

Vara:
Lars R. Larsen, foresatt
Sara N. Harila, foresatt

Lene Bruun, foresatt

 

Suzanne Holmgren, lærer
Rita Kandola, lærer

Vara:
Ingeborg Reisænen

Truls Bernhardsen, elev
Kristoffer Reisænen, elev

Johan Niska, elev

Eirin Pleym, andre ansatte

Tord Skardal, rektor
Gro Harila, kommunen

Vara:
Hans Henrik Kristiansen, kommunen

Samarbeidsutvalget