Skolerute

Skolerute 2019-2020

  Skole/SFO Barnehage
August 15. august - planleggingsdag
  16. august - planlegginsdag
  19. august - skolestart  
September 30. september høstferie 30. september planleggingsdag
     
Oktober 1. oktober - 4. oktober - høstferie  
     
November    
Desember 20. desember - siste dag før juleferie  
Januar 6. januar - første skoledag etter juleferie 2. januar - planleggingsdag
     
Februar 7. februar - Elevfri  
  19. februar . 21. februar . vinterferie  
April 3. april - siste skoledag før påske  
  14. april - første skoledag etter påske  
   
Mai 22. mai - Skolefri 22. mai - planleggingsdag
Juni 18. juni - siste skoledag før sommerferie

 

Skolene planleggingsdager:
15-16. august planleggingsdager.
3. januar planleggingsdag, Fagfornyelsen
7. februar-planleggingsdag, Læringsmiljøsenteret

To resterende planleggingsdager disponerer skolene selv når det er elevfrie dager.

Barnehagene planleggingsdager:
15-16. august
30.september
2. januar
22. mai