Forventningsdokument fra elever, foresatte og ansatte

Våren 2019 jobbet skolen med hvilke forventninger vi skal ha til hverandre i forhold til krenkende atferd.  Det startet med et felles foreldremøte der mange forventninger ble listet opp av foresatte og ansatte.  Elevene gjorde det samme på trinnene.  Elevrådet, foreldreutvalget og de ansatte bearbeidet punktene i ettertid til fire dokumenter.  Disse dokumentene er publisert her. 

Forventningsdokument foresatte (PDF, 537 kB)

Forventningsdokument ansatte (PDF, 552 kB)

Forventningsdokumet elevrådet (PDF, 412 kB)

Forventningsdokument ungdom (PDF, 521 kB)