Skolefritidsordningen (SFO)

SFO er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen for barn i 1. – 4. klasse.

Hva er SFO?

SFO skal være med på å:

  • Gi barna tilsyn, omsorg og mulighet til lek, aktiviteter og arbeid under pedagogisk ledelse.
  • Utvikle skolen som et lokalt kultursenter i nærmiljøet.
  • Styrke samarbeidet mellom skolen og foreldrene.
  • SFO skal være et sted der barn skal få slappe av og leke fritt med ulike aktiviteter ute og inne.  Barn har behov for fritt å kunne velge aktiviteter ut fra egne interesser. Leken er en viktig del av barnas utvikling, derfor setter vi den i sentrum.
Praktiske opplysninger
  • Sko tas av i våtgarderoben, og det kan brukes innesko. SFO er ren sone.
  • Alt av skotøy og klær bør merkes med navn.
  • SFO er stengt på skolens planleggingsdager, men er åpen på elevfrie dager, juleferie og påskeferie (utenom helligdagene).
  • SFO har sommerstengt fra uke 29 til uke 32.
  • Barn som har halv SFO-plass har 10 timer pr uke. Ved elevfrie dager, jul og påske har de inntil 3,5 timer pr dag. Det kan ikke samles opp timer for å få fulle dager, det må følge en turnus over en uke.
Åpningstider

SFO åpner kl 07.00 og stenger kl. 16.30. Skoledagen starter kl 08.30. Personalet ved skolen har inspeksjon ute fra kl 08.20.

SFO har sommerstengt fra uke 29 til uke 32

 

Priser for SFO 2021

Priser for SFO 2021
Plass Pris pr. mnd.
Full plass 2 458 kr
½ plass 1 290 kr
Kost 287 kr

Vestre Jakobselv skole
Fjellveien,
9802 Vestre Jakobselv

Telefon: 78 94 28 70

Telefon SFO: 78 94 28 80

 

Åpningstider

Man-Fre: (07.00) 07.30 - 16.30

 

Dagsrytme:   07.00 – 08.00 Frilek base 1 / frokost

                       Etter skoletid – Henter og registrer

                                                 13.30 Måltid

                                                 14.00 Frilek / planlagte aktiviteter

                                                 15.00 Basene slås sammen

                                                 16.30 Stenger

Kan åpne kl 07.00 ved behov.

Behov meldes SFO/skolen minst en uke før.