Voksenopplæringen i Vadsø vurderer å organisere 50 timers kurs i samfunnskunnskap på norsk og arabisk i uke 45-46 (08.11.-19.11.2021) og prøve i samfunnskunnskap i uka 47.  

Studiesenteret i Vadsø tilbyr både kortere kurs/studier opp til fagskolenivå.

Voksne som ikke har norsk grunnskole eller tilsvarende fra andre land, og som trenger grunnskole, kan søke. Rett til grunnskoleopplæring for voksne er regulert i Opplæringsloven § 4A-1 og presisert i på Undervisningsdirektoratets nettsider (rundskriv Udir-3-2012).

Kvalifiseringsenheten tilbyr norskkurs på flere nivå og arbeidsrettet norsk for voksne innvandrere. Vi tilbyr også 50 timer samfunnskunnskap på ulike språk. Norskkursene er på dagtid i perioden kl. 08.30 – 15.00. Kursene følger læreplan i norsk og samfunnskunnska for voksne innvandrere.

Du finner mer informasjon om opplæring i norsk og samfunnskunnskap, samt prøver i norsk, samfunnskunnskap og statsborgerprøven på kompetansenorge.no.

For inntak til videregående opplæring stilles det krav om fullført norsk grunnskoleopplæring eller tilsvarende fra søkers hjemland. De som ikke kan dokumentere slik utdanning med vitnemål, kan få vurdert sin grunnskolekompetanse fra hjemlandet.