Grunnskole for voksne

Voksne som ikke har norsk grunnskole eller tilsvarende fra andre land, og som trenger grunnskole, kan søke. Rett til grunnskoleopplæring for voksne er regulert i Opplæringsloven § 4A-1 og presisert i på Undervisningsdirektoratets nettsider (rundskriv Udir-3-2012).

Det er et vilkår for rett til grunnskoleopplæring at søker har lovlig opphold i Norge.

Innhold og nivå

Grunnskole for voksne gir opplæring i grunnskolefagene norsk, matematikk, samfunnsfag, naturfag og engelsk. I alle fag arbeider deltakerne med de grunnleggende ferdighetene lesing, regning, digital kompetanse og muntlig og skriftlig kommunikasjon. Opplæringen følger Kunnskapsløftet 06.

Målet for opplæringen er å gi deltakere kompetanse i enkeltfag eller deler av fag og/eller grunnleggende ferdigheter som basis for livslang læring.

Organisering

Eksamensrettet grunnskole nivå 8-10 mot grunnskoleeksamen – 2 årig løp

Timetall

Skoleåret 2019/2020 gis det tilbud om 26 timer pr uke.

Ny regnetest

Kompetanse Norge har lansert en test for voksne som ønsker å kartlegge sine grunnleggende ferdigheter i regning. Testen er gratis og åpent tilgjengelig for alle. Testen og informasjon finner du her

Skolerute 2019/2020

For mer informasjon kontakt voksenopplæringen  

Voksenopplæringen holder til på Flerbrukshuset (gamle Sentrum skole).

Åpningstider:

Her er dørene åpne kl 8.00 – 15.30 så lenge det er folk på jobb.

Voksenopplæringen kan du kontakte på telefon 78 94 26 25 tirsdag, torsdag og fredag. Utenom disse dagene kan du kontakte kommunens sentralbord på 78 94 23 00.

Fagleder: Kirsi Saaristo