Opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Kvalifiseringsenheten tilbyr norskkurs på flere nivå og arbeidsrettet norsk for voksne innvandrere. Vi tilbyr også 50 timer samfunnskunnskap på ulike språk. Norskkursene er på dagtid i perioden kl. 08.30 – 15.00. Kursene følger læreplan i norsk og samfunnskunnska for voksne innvandrere.

Du finner mer informasjon om opplæring i norsk og samfunnskunnskap, samt prøver i norsk, samfunnskunnskap og statsborgerprøven på kompetansenorge.no.

Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Er du innvandrer mellom 16 og 55 år og har oppholdstillatelse som grunnlag for permanent oppholdstillatelse, skal kommunen gi deg opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Ordningen skal gi deg mulighet til å delta i arbeidslivet eller til videre skolegang.

Hvis du ankom Norge før 01.01.2012, har du plikt til å ta 300 timer. Hvis du ankom etter denne datoen, må du gjennomføre 600 timer. Arbeidsinnvandrere med plikt til norskopplæring, har fortsatt plikt til å ta 300 timer. I 50 av disse timene skal du ha undervisning i samfunnsfag på et språk du forstår godt.

Hvis du har rett til gratis undervisning (se nedenfor), må du starte opplæringen innen tre år, ellers mister du denne rettigheten. Du kan fortsette med opplæring inntil 3000 timer som må gjennomføres innen fem år etter ankomst, hvis du har behov for det. Kommunen kan kreve at du gjennomfører en test for å fastslå om du har et slikt behov.

Målgruppe

Innvandrere  mellom 16 og 55 år som har oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse kan være:

  • asylanter

  • overføringsflyktninger

  • arbeidsinnvandrere og deres familiemedlemmer

  • personer med opphold på humanitært grunnlag og familiegjenforente til disse 

  • familiegjenforente med norsk eller nordisk borger bosatt i Norge

Rett og plikt til norskopplæring og avsluttende prøver

Innvandrere som ønsker å søke om permanent oppholdstillatelse eller norsk statsborgerskap må gjennomføre opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Opplæringen blir avsluttet med prøve i norsk og i samfunnskunnskap.

Du finner mer informasjon på kompteansenorge.no.

Les mer om påmelding til prøvene her

Er du deltaker ved Kvalifiseringsenheten så kan du melde deg på via din lærer.  Ta kontakt med Kvalifiseringsenheten dersom du ønsker mer informasjon.

Språkkrav og kunnskapskrav om samfunnet for permanent oppholdstillatelse

Fra 1. januar 2017 er det nye vilkår for permanent oppholdstillatelse. Søkere må dokumentere ferdigheter på minimum A1 i norsk muntlig, bestått prøve i samfunnskunnskap på et språk han eller hun forstår, og ha gjennomført opplæring i norsk og  samfunnskunnskap. Kravene gjelder for alle søkere mellom 16 og 67 år.

Språkkrav og kunnskapskrav om samfunnet for norsk statsborgerskap

Fra 1. januar 2017 må de som søker norsk statsborgerskap dokumentere ferdigheter på minimum nivå A2 i norsk muntlig, bestått prøve i statsborgerprøven eller prøve samfunnskunnskap på norsk og gjennomført opplæring. Kravene gjelder for alle søkere mellom 18 og 67 år.

Disse reglene finner du her.

 

Voksenopplæringen holder til på Flerbrukshuset (gamle Sentrum skole).

Åpningstider:

Her er dørene åpne kl 8.00 – 15.30 så lenge det er folk på jobb.

Voksenopplæringen kan du kontakte på telefon 78 94 26 25 tirsdag, torsdag og fredag. Utenom disse dagene kan du kontakte kommunens sentralbord på 78 94 23 00.

Fagleder: Kirsi Saaristo