Realkompetansevurdering

For inntak til videregående opplæring stilles det krav om fullført norsk grunnskoleopplæring eller tilsvarende fra søkers hjemland. De som ikke kan dokumentere slik utdanning med vitnemål, kan få vurdert sin grunnskolekompetanse fra hjemlandet.

Når man har søkt videregående opplæring vil fylkeskommunen kunne kreve en realkompetansevurdering dersom det er tvil om dokumentasjonen. Det er Kvalifiseringsenheten i Vadsø kommune som vurderer realkompetansen på grunnskolenivå. Det betyr at man undersøker om kandidaten har kompetanse som er likeverdig med norsk grunnskole.

Det gis ikke karakterer i realkompetansevurderingen, bare godkjent i aktuelle fag. Vilkår for inntak i videregående opplæring er godkjent vurdering i minimum fem fag:

  • norsk
  • engelsk
  • matematikk
  • naturfag
  • samfunnsfag

Realkompetansevurdering foretas i hvert av disse fagene og bygger på kompetansemål i læreplanen for 10.trinn (K-06). Minimumskravet for godkjent i fag er karakteren 2. 

Man kan bare bli realkompetansevurdert en gang. Dersom man ikke får godkjent i alle fag, må man fullføre grunnskolefagene som mangler på annen måte: enten ved å gå grunnskole for voksne eller ta fag som privatist. Realkompetansevurdering erstatter ikke kunnskap, men dokumenterer kunnskap.

Papirutgaven kan fås på Kvalifiseringsenheten. Kvalifiseringsenheten tar kontakt med søker en innledende kartleggingssamtale, og for å avtale tidspunkt for selve vurderingen.

Voksenopplæringen holder til på Flerbrukshuset (gamle Sentrum skole).

Åpningstider:

Her er dørene åpne kl 8.00 – 15.30 så lenge det er folk på jobb.

Voksenopplæringen kan du kontakte på telefon 78 94 26 25 tirsdag, torsdag og fredag. Utenom disse dagene kan du kontakte kommunens sentralbord på 78 94 23 00.

Fagleder: Kirsi Saaristo