Studiesenteret i Vadsø

Studiesenteret i Vadsø tilbyr både kortere kurs/studier opp til fagskolenivå.

Studiesenteret tilbyr deg kurs og studietilbud på flere nivåer - der du bor. Med lokale forelesninger og gjennom bruk av teknologiske løsninger leverer vi studieløsninger som er tilpasset din familie og arbeidssituasjon.

Våre studietilbud

Nye studietilbud vil fortløpende bli lagt ut. 

Studiene fungerer slik at du er student på den skolen som tilbyr studiet ditt, men du deltar på studiesamlinger på ditt lokale studiesenter. Mellom samlingene legges det opp til egenstudier, og det er arbeidskrav som må leveres og være bestått før du kan gå opp til eksamen.

Nye fagstudietilbud fra høsten 2021

Fra høsten 2021 kan du følge følgende fagskoleutdanninger fra Folkeuniversitetets fagskole via Studiesenteret:

 • Kreftomsorg og lindrende pleie
  Studiepoeng: 60 /deltid over 2 år (4 semestre)
  Studiet er samlingsbasert, der studentene møter på samlinger på Studiesenteret i Vadsø. Undervisningen foregår på virtuelt klasserom på dagtid. Man må påregne 2-dagers samlinger annenhver uke. Det er også lagt opp til praksisperiode i løpet av studiet.
  Opptakskrav: Fagbrev eller videregående utdanning innen helse og oppvekstfag
  Søknadsfrist: Det er mulig å søke fram til 30. august 2021. Dersom det fortsatt er ledige plasser etter dette blir det løpende opptak helt fram til studiestart. Første studiesamling er 13. og 14. september.
  Pris: Semesteravgift til skolen (p.t. kr 550/semester), samt innkjøp av pensumlitteratur
  Gjennom vårt landsdekkende nettverk Klimavennlig kompetanse har Studiesenteret i Vadsø fått tilbud om å være en av totalt 6 noder i landet for fagskoleutdanning i kreftomsorg og lindrende pleie.
  Søknadsfrist er 31. august 2021, men dersom det fortsatt er ledige plasser blir det fortsatt opptak helt fram til første samling, som er 13. og 14. september. Man søker via Samordna opptak.
 • Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming
  Studiepoeng: 60 / deltid over 2 år (4 semestre)
  Studiet kvalifiserer til å jobbe med mennesker med ulike psykiske funksjons- og utviklingshemminger i kommunehelsetjenesten, frivillige og private organisasjoner. Studiet gir kompetanse innen både utviklingshemming generelt og psykisk helse og sykdommer som oppstår ved generell aldring hos denne pasientgruppen. Studiet er samlingsbasert, der studentene møter på samlinger på Studiesenteret i Vadsø. Undervisningen foregår i virtuelt klasserom. Det er lagt opp til praksisperiode underveis i studiet.
  Oppstakskrav: Fagbrev eller videregående utdanning innen helse og oppvekstfag
  Søknadsfrist: Det er mulig å søke fram til 30. august 2021. Dersom det fortsatt er ledige plasser etter dette blir det løpende opptak helt fram til studiestart. Første samling er 15. og 16. september 2021, og man på påregne 2-dagers samlinger ca. annenhver uke.
  Pris: Semesteravgift til skolen (p.t. kr 550/semester), samt innkjøp av pensumlitteratur

 

Lesesal-/gruppesamlinger for studenter

Det er mulig å benytte Studiesenteret som en plass å gå til for å studere. Vi har egen lesesal, der du har egen arbeidsstasjon, med mulighet til å kjøpe tilgang til nett og skriver/kopimaskin. Om dere er flere som skal jobbe i gruppe er det mulig å benytte ett av våre studioer til dette.

Priser for å benytte lesesal eller grupperom:

 • Tilgang til Studiesenteret: kr 750 pr semester. Da får du egen nøkkelbrikke med tilgang til Studiesenterets lokaler døgnet rundt for inneværende semester. Prisen inkluderer tilgang til nett, samt skriver/kopimaskin. 

Det vil være mulighet til å benytte kjøkkenet, med mikrobølgeovn og kjøleskap. 

Møtelokaler

Studiesenteret tilbyr lokaler til undervisning eller møtevirksomhet. Vi har pr i dag 4 studioer som er utstyrt med teknikk for gjennomføring av lyd- og bildekommunikasjon. Studioene har plass til mellom 4 og 36 studenter/møtedeltakere.

Studioene kan også leies som møtelokaler/undervisningslokaler uten bruk av lyd/bilde.

I tilknytning til møtelokalene har vi godt pauserom med enkelt kjøkkenutstyr som kan benyttes etter eget ønske.

Eksamen

Studiesenteret er godkjent som eksamensarrangør hos de fleste høgskoler/universitet, og du kan avlegge eksamen hos oss uavhengig av om du følger et studium gjennom oss eller ikke. Vi sørger for vakthold og det administrative rundt eksamenen din, så du kan konsentrere deg om selve innholdet i eksamen. For dette tar vi en eksamensavgift som faktureres deg i etterkant av eksamen.

Priser

Som student ved en høgskole/universitet må du betale semesteravgift til skolen du tilhører. I enkelte tilfeller tar også skolen studieavgift. Dette vil i så fall skolen selv fakturere deg. Det koster ikke noe ekstra å benytte Studiesenteret i Vadsø sine lokaler og utstyr.

Eksamensavgift

Kr 1500 for skriftlig eksamen. Muntlig eksamen koster kr 750. 
Dette inkluderer eksamensvakter, bruk av lokale og eventuell tilgang til nett, samt administrative tjenester i tilknytning til eksamen.

Leiepriser for møterom

Våre fire studioer har forskjellig kapasitet, fra 5 til 36 deltakere.

 • Studio 1 og 2 (maks 15 deltakere)
 • Studio 3 (maks 5 deltakere)
 • Studio 4 (maks 36 deltakere)

Leiepris kr 1.500 pr dag,  pris er inkludert kaffe/te.
Lokalene kan også leies utenom ordinær kontortid, med påslag i prisen. Ta kontakt for tilbud.

Kontakt

Kay Pedersen
E-post
Telefon 78 94 23 89