Renovasjonsgebyrer

Abonnementsgebyr

 

kr 2 100

140 liter

Mat 

kr 750

120/240 liter

Restavfall

kr 750

Uten beholder

Plast og papir

kr 750

Normalhusholdning

 

kr 4 350

Alternative dunkstørrelse restavfall

 

 

360 liter

Rest

kr 1 000

660 liter

Rest

kr 1 850

1000 liter

Rest

kr 2 750

Priser inkl mva

 

 

Kommunestyret fastsetter følgende priser for innlevering av avfall til miljøstasjonen:

Levering av restavfall kr 543 pr. m³
   kr 3 185 pr. tonn
Bildekk kr 143 pr. stk.
Spesialavfall     Gratis for private husholdninger.
Batterier – alle typer  Gratis for private husholdninger.
Lysrør/lyspærer Gratis for private husholdninger.
EE avfall  Gratis for private husholdninger.
Papp/papir Gratis for private husholdninger.


* Bildekk skal fortrinnsvis leveres forhandler da det er en egen returordning der forhandlerne er forpliktet til å ta i mot brukte dekk.

* Mottak og oppbevaring av spesialavfall er underlagt egne prosedyrer og som medfører ekstra kostnader ved videresending/ sluttbehandling

Bildekk, batterier, lyspærer/ lysrør, EE- avfall fra forhandlere tas ikke i mot på miljøstasjonen

Følgende avfallstyper som leveres med stor tilhenger eller større bil enn personbil/stasjonsvogn skal veies:

Treavfall kr 3 185,- pr. tonn


Husholdninger leverer papp/papir gratis.

Alle priser er eks. mva.