Renovasjonsgebyrer

2018 Abonnement-
gebyr
Mengde-
gebyr
Årsgebyr
120 liter kr 2 718 kr 1 173 kr 3 891
240 liter kr 2 718 kr 1 909 kr 4 627
360 liter kr 2 718 kr 3 010 kr 5 728
660 liter kr 2 718 kr 5 410 kr 8 128
1000 liter kr 2 718 kr 8 115 kr 10 833
2500 liter kr 2 718 kr 19 984 kr 22 702
Rabatt
- deling av dunk
  - kr 135  

 

Kommunestyret fastsetter følgende priser for innlevering av avfall til miljøstasjonen:

Levering av restavfall kr 543 pr. m³
   kr 3 185 pr. tonn
Bildekk kr 143 pr. stk.
Spesialavfall     Gratis for private husholdninger.
Batterier – alle typer  Gratis for private husholdninger.
Lysrør/lyspærer Gratis for private husholdninger.
EE avfall  Gratis for private husholdninger.
Papp/papir Gratis for private husholdninger.


* Bildekk skal fortrinnsvis leveres forhandler da det er en egen returordning der forhandlerne er forpliktet til å ta i mot brukte dekk.

* Mottak og oppbevaring av spesialavfall er underlagt egne prosedyrer og som medfører ekstra kostnader ved videresending/ sluttbehandling

Bildekk, batterier, lyspærer/ lysrør, EE- avfall fra forhandlere tas ikke i mot på miljøstasjonen

Følgende avfallstyper som leveres med stor tilhenger eller større bil enn personbil/stasjonsvogn skal veies:

Treavfall kr 3 185,- pr. tonn
Metall kr 3 185,- pr. tonn
Avfall kr 3 185,- pr. tonn


Husholdninger leverer papp/papir gratis.

Alle priser er eks. mva.