Renovasjonsgebyrer

2020    Abonnement-
gebyr
Mengde-
gebyr
  Papir og plast  
140 liter Mat  kr 2 100 kr 750 Kr 750
120/240 liter Rest  kr 2 100 kr 750 Kr 750
360 liter Rest kr 2 100 kr 1000 Kr 750
660 liter Rest kr 2 100 kr 1850 Kr 750
1000 liter Rest kr 2 100 kr 2750 Kr 750
Rabatt
- deling av dunk
    - kr 135  
Priser inkl mva  

 

Kommunestyret fastsetter følgende priser for innlevering av avfall til miljøstasjonen:

Levering av restavfall kr 543 pr. m³
   kr 3 185 pr. tonn
Bildekk kr 143 pr. stk.
Spesialavfall     Gratis for private husholdninger.
Batterier – alle typer  Gratis for private husholdninger.
Lysrør/lyspærer Gratis for private husholdninger.
EE avfall  Gratis for private husholdninger.
Papp/papir Gratis for private husholdninger.


* Bildekk skal fortrinnsvis leveres forhandler da det er en egen returordning der forhandlerne er forpliktet til å ta i mot brukte dekk.

* Mottak og oppbevaring av spesialavfall er underlagt egne prosedyrer og som medfører ekstra kostnader ved videresending/ sluttbehandling

Bildekk, batterier, lyspærer/ lysrør, EE- avfall fra forhandlere tas ikke i mot på miljøstasjonen

Følgende avfallstyper som leveres med stor tilhenger eller større bil enn personbil/stasjonsvogn skal veies:

Treavfall kr 3 185,- pr. tonn


Husholdninger leverer papp/papir gratis.

Alle priser er eks. mva.