Bekymringsmelding

Kjenner du noen som du bekymrer deg for brannsikkerheten hos?

Eller kjenner du til forhold ved en virksomhet som vi bør se nærmere på?

Her kan du sende inn bekymringsmelding, og om du ønsker det er du helt anonym.

Fyll ut skjemaet under så kan vi sammen bidra til å redde liv!  

Hvis vi skal kunne følge opp bekymringsmeldingen, må du oppgi tydelig hva bekymringen gjelder og hvor det er (adresse eller sted). Hvis du ønsker en tilbakemelding på hvordan vi har fulgt opp  bekymringsmeldingen, må du oppgi en e-postadresse og/eller et telefonnummer.

Bekymringsmeldinger sendes ikke til nødalarmeringssentral.I nødssituasjoner ring 110.

Bekymringsmelding

Dersom du ønsker å være anonym levner du feltet blankt Dersom du ønsker å være anonym levner du feltet blankt
Felt merket med * må fylles ut