Beredskap

Vadsø Brannstasjon er lokalisert til Johan Grønvighsgate 12, ved Vegsletta. Det er ca. 4 min. kjøretid til Vadsø sentrum. Det primære dekningsområdet er fra Jakobselv i vest til Skallelv i øst.

Beredskap har følgende arbeidsoppgaver: Brannslokking, bistand ved ulykker, overflateredning og akutt forurensning.

Beredskapsstyrken ledes av brannsjef, og består av varabrannsjef, 2 underbrannmestere og en brannkonstabel på bakvakt dagtid.

Vaktordningen er basert på delttidsmannskaper. Deltidsstyrken består av:

  • 4 overbefal
  • 4 utrykningsledere
  • 15 brannkonstabler

I Vestre Jakobselv har vi også et branndepot bestående av 5 brannkonstabler. 

Vadsø brannvesen
Johan Grønvighsgt. 12
Postboks 614
9811 Vadsø

Telefon: 78 94 24 20