Informasjon om Covid-19/Koronavirus

Koronatelefon 78 94 25 23 er betjent av helsepersonell mellom kl 08:00 - 11:00
Du finner mye informasjon om Covid-19 på www.fhi.no 

 Meld deg i vaksinekø her  - Nasjonale og lokale smitteverntiltakInformation in foreign languages

Brannforebyggende avdeling