Bålbrenning

Generelt bålforbud

I Norge er det et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Plassering av bål

Skal du brenne bål i naturen, tenk over hvor du plasserer bålet i forhold til nærliggende brennbart materiale, samt ta høyde for vindretning og vindstyrke. Ild, eller andre ting som representerer en brannfare utendørs, skal behandles på en slik måte at det ikke kan føre til brann. Dette gjelder også bruk av engangsgriller eller andre bål- eller peisinnretninger som settes direkte på bakken, på brennbare terrasser/verandaer eller under brennbare tak eller lignende overbygning.

Mindre bål

For små pølse-/kaffebål i forbindelse med tur- og friluftsliv i sommerhalvåret er det viktig å ta noen forhåndsregler. Det oppfordres på det sterkeste til å bruke tilrettelagte bålplasser, fjære, svaberg og lignende.

Fare for brannspredning

Unngå å brenne materiale som gir gnister (papir, bartre, lyng og lignende) med fare for brannspredning over store avstander. Hold oppsyn med bålet så lenge det er tent og forlat aldri bålet før du er helt sikker på at det er skikkelig slokket med store mengder vann eller andre egnede slokkemidler. Bål og engangsgrill i, og i nærheten av skogmark og i områder med mye bartrær (gran, furu), frarådes på det sterkeste. Er det tørre perioder og/ eller meldt om skogbrannfare, er det ikke tillatt å gjøre opp ild i naturen (bål, grill og lignende.). Er du i tvil kan du kontakte Vadsø brannvesen.

Brenning av avfall

Brannsjefen har ikke anledning til å gi tillatelse til bråtebrenning eller brenning av trevirke, kvist, greiner osv. Dette med bakgrunn i at brenning av avfall, bygningsavfall, bråtebrenning og lignende er i strid med forurensningsloven. Dette må avklares med fylkesmannens miljøvernavdeling. Vadsø brannvesen tar kun stilling til brannfaren.

Melding om bålbrenning

Registrering av lovlige bålbrenninger kan gjøres direkte til 110-sentralen av ansvarlig
melder på tlf: 784 22100. Vedkommende melder vil bli opplyst om bålbrenner har alt
ansvar og at 110-sentralen ikke gir noen godkjenning. Bålbrenner er selv ansvarlig for
å sette seg inn i lokale bestemmelser og om det kreves egen søknad.

Vedkommende melder gjøres kjent med at på tross av om melding av bål eller annen
type brenning er meldt til 110-sentralen, kan brannvesenet stille vedkommende
økonomisk ansvarlig for en eventuell utrykning om bålet kommer ut av kontroll, eller
om det kommer klager på grunn av røyk e.l. slik at bålet kreves slukket av
brannvesenet.

Ansvarlig må også melde inn til 110-sentralen når bålet er slokket.

Følgende skal meldes til 110-operatøren:

  • Personalia (navn og telefonnummer.)
  • Adresse / Sted/Koordinat der brenning finner sted.
  • Hva brennes, og forholdene på stedet.
  • Tidspunkt for brenning
  • Ha slukkemidler tilgjengelig, og kontroller at alt er slukket før stedet forlates.

Kommer bål ut av kontroll, ring 110!