Brannforebyggende avdeling

Avdelingen har som hovedoppgave å forebygge brann og andre ulykker gjennom: 

  • Brannforebyggende og holdningsskapende informasjon.
  • Feiing og tilsyn med fyringsanlegg.
  • Tilsyn i særskilte brannobjekter, som pleieinstitusjoner, overnattingssteder, skoler og barnehager, forsamlingslokaler og større forretningssentre.
  • Brannteknisk saksbehandling i forbindelse med skorsteiner, varmeanlegg samt brannfarlige og eksplosive varer.
  • Avdelingen gjennomfører også kurs og opplæring innen brannvern.