Røykvarslere og slokkemidler

Informasjon om slokkemateriell

Dessverre oppleves det at butikker og utsalgssteder rundt omkring selger slokkeutstyr som ikke tilfredsstiller kravene til slikt utstyr. Det vi oftest ser er slokkeutstyr med for lav effektklasse og/eller for små apparater, uten at det er opplyst at apparatet ikke dekker kravene som er satt til slokkeutstyr. Det er lovlig å selge slike produkter dersom disse er merket i henhold til kravene under. Vi ber derfor alle om å være oppmerksom på de kravene som stilles.


Eier av bolig skal sørge for at denne er utstyrt med minst ett av følgende slokkeutstyr

  • Pulverapparat på minimum 6 kg med ABC-pulver, med effektklasse minimum 21A
  • Skum-/vannapparat på minimum 9 liter
  • Skum-/vannapparat på minimum 6 liter med effektivitetsklasse på minimum 21A
  • Formfast brannslange med innvendig diameter på minimum 10 mm, eller annet manuelt slokkeutstyr med tilsvarende slokkekapasitet. 

Slokkeutstyret skal kunne benyttes i alle rom. Eieren skal sørge for at røykvarslere og manuelt slokkeutstyr i boliger og fritidsboliger blir kontrollert ved funksjonsprøve eller ettersyn i samsvar med leverandørens anvisninger, og at de vedlikeholdes slik at de fungerer som forutsatt.

Eieren av boliger og fritidsboliger skal sørge for at byggverkene har brannalarmanlegg eller et tilstrekkelig antall røykvarslere. Det skal være minst én detektor eller røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket.