Feiing av skorstein

Her kan du lese hvordan vi vil ha det når vi kommer til deg for å feie skorstein.

Krav til godkjente tak- og veggstiger:

  • Takstiger som benyttes skal være typegodkjent og må monteres i henhold til monteringsanvisning fra produsent av stigen.
  • Takstigen skal være festet i bærende konstruksjon (takstoler). Takstiger av tre, eller takstiger som er festet med bøyle over mønet eller i kjetting rundt pipe er ikke godkjent.
  • Takstigen skal være slik utformet at adkomst fra stige opp til tak, over til takstigen, kan foregå på en sikker måte.
  • Avstand trinn/takbelegg skal være så stor at foten får skikkelig feste (minimum 100mm).
  • Der gesimshøyden er over 5 meter skal det være montert typegodkjent sklisikring for feste av løs stige.

Det er også viktig at stigen kan settes stødig opp, og at den er høy nok til å rekke ca. 1 meter over tak.

Krav ved flere piper:

Har bygningen flere piper skal det enten være stige opp til hver pipe eller gangbru mellom pipene. Krav til piper med høyde 1,2 meter over tak:

Dersom pipa er høyere enn 1,2 meter over tak, målt på pipens korteste side, skal det være montert feieplattform. For denne gjelder også at den skal være typegodkjent og montert i henhold til monteringsanvisning.

Sikker adkomst for feieren

Forutsetning for at feiing kan utføres er at tak med helning utover har påmontert typegodkjent takstige.
Slik vil feieren ha det - Klikk for stort bilde
Har du mottatt varsel om feiing, men ikke fått feid er årsaken i de fleste tilfellene at det ikke finnes godkjent takstige. Brannsjefen kan ikke pålegge feieren å feie der det ikke finnes godkjent stige, dette med bakgrunn i krav til sikkerhet for feierne. Dette medfører allikevel ikke at feieavgiften bortfaller.

 

Sikkerhetskravene til arbeid på tak hjemles i:

  • Forskrift om brannforebygging § 6 – Kontroll og vedlikehold av fyringsanlegg
  • Plan- og bygningslov med teknisk forskrift av 2010 (Tek 10)
  • Forskrift om utførelse av arbeid § 17 – Arbeid i høyden
  • Forskrift om Organisering, Ledelse og Medvirkning
Feiing av skorstein

Vadsø brannvesen
Johan Grønvighsgt. 12
Postboks 614
9811 Vadsø

Telefon: 78 94 24 20