Bruk av fyrvekeri

Privatpersoner kan bare avfyre fyrverkeri på nyttårsaften i perioden 18:00 – 02:00. Ellers i året er det ikke lov, med mindre du har fått spesiell tillatelse. Det skal ikke avfyres fyrverkeri i tett bebyggelse, nær tørr skog eller andre brannfarlige omgivelser.

Aldersgrensa for kjøp og bruk av fyrverkeri er 18 år. For små stjerneskudd er aldersgrensa 12 år. 

Fyrverkeri kan avfyres på nyttårsaften mellom kl. 18:00 og 02:00 uten søknad til brannvesenet.

For å bruke fyrverkeri utenom nyttårsaften må du søke om tillatelse både til politi og brannvesenet. Send søkanden til politiet først.

Her finner du skjema for å søke om avfyring av fyrverkeri utenom nyttårsaften

Fyrverkeri inneholder eksplosiver og bruk vil alltid innebære en viss risiko. Her kan du lese gode råd for sikrere bruk av fyrverkeri.

Nødbluss/nødraketter skal bare benyttes i nødsituasjoner. Pyrotekniske nødartikler som tas ut av bruk skal leverast inn til destruering.

Det ligger en begrensning på hvor mye en privatperson kan lagre hjemme uten tillatelse. I romjulen er det 10 kg pyroteknisk vare, ellers i året 5 kg.

Ulike typer fyrverkeri

Fyrverkeri deles inn i følgende 4 kategorier:

  • Kategori 1: fyrverkeri forbundet med lav risiko og minimalt støynivå, som er beregnet til bruk i fysisk begrensede områder, herunder fyrverkeri til innendørs bruk i boliger. Aldersgrense 12 år. Kan brukes hele året.
  • Kategori 2: fyrverkeri forbundet med lav risiko og lavt støynivå, som er beregnet til utendørs bruk i fysisk begrensede områder. Aldersgrense 18 år.
  • Kategori 3: fyrverkeri forbundet med middels risiko, som er beregnet til utendørs bruk i større, fysisk åpne områder og hvis støynivå ikke er helseskadelig. Aldersgrense 18 år.
  • Kategori 4: fyrverkeri forbundet med høy risiko, som er beregnet til kun å bli brukt av profesjonelle og hvis støynivå ikke er helseskadelig.