Handel med fyrverkeri

Det er kommunen ved brannvesenet som gir tillatelse til handel med fyrverkeri. Søknad må være kommunen i hende innen 1. mai. Kommunen kan ha fastsatt lokal forskrift om gebyr for dekning av faktiske utgifter forbundet søknadsbehandlingen.

Handel med fyrverkeri

  • For å få tillatelse må man drive handelsvirksomhet med fast utsalgssted.
  • Det er ikke lov å ha utsalgssted i bygg med boenheter eller inne i kjøpesenter.
  • De som selger fyrverkeri skal ha ansatt minst en person som har gått obligatorisk handelskurs og kan fremvise gyldig kompetansebevis fra Norsk Brannvernforening.
  • Salg av fyrverkeri direkte til forbruker er kun tillatt i perioden 27 til 31 desember. Handelen skal foregå over disk.

Vadsø brannvesenet fører tilsyn med utsalgsstedene i romjulen.

Norsk brannvernforening har lansert et e-læringskurs for de som skal resertifisere seg som forhandler av fyrverkeri. De har samtidig laget et gratiskurs for salgspersonell som skal hjelpe til med fyrverkerisalget.

Her finner du informasjon om e-læringskurs for de som skal resertifisere seg som forhandler av fyrverkeri