Kontroll av slokkemidler

Eier/bruker har ansvaret for at slokkeutstyr i boliger og fritidsboliger blir kontrollert ved funksjonsprøve eller ettersyn i samsvar med leverandørens anvisninger, og at de vedlikeholdes slik at de fungerer som forutsatt.

Vadsø brannvesen utfører kontroll av håndslukkere etter NS-3910 og kontroll av brannslangetromler etter EN-671-3. Ønskes kontroll kan kontaktskjema benyttes. Vi tar enkeltkontroller eller kontroll etter fast avtale.

 

Tallene angir antall år mellom hvert vedlikehold

Type håndslokker

Egenkontroll

Kontroll
Standardens
tillegg B
i bolig
År

Kontroll
Standardens
tillegg B
for øvrig
År

Service
Standardens tillegg C
(+ eventuelt tillegg D)
År

Vann, skum og vannbasert *)

Hvert kvartal

5

1

5

Pulver (trykkladet)

Hvert kvartal

5

1

10

Pulver (med patron)

Hvert kvartal

5

1

10

CO2

Hvert kvartal

5

1

10

*) Hvis produsentens anbefaling for bytte av skum er hyppigere enn vedlikeholdsintervallet i tabellen, skal produsentens anbefaling følges.