Kurs

Kurs og opplæring

Vadsø brannvesen tilbyr kurs og opplæring innen brannrelaterte tema. Kurs/opplæring kan skreddersys etter kundens ønske og behov.

Kurs i slukketeknikk

Tidlig innsatts kan hindre et branntilløp fra å utvikle seg til storbrann og gi de som oppholder seg i bygget bedre mulighet for sikker evakuering. Kurset skal gi deltakerne bedre forutsetning til å handle riktig ved branntilløp.

Kurset inneholder teoretisk undervisning og praktisk slukking med pulver, skum og vann.

Brannteori

Tema som gjennomgås er:

  • Hva er en brann?
  • Brannspredning
  • Hvordan slukke en brann og krav til slukkemidler
  • Brannforebygging
  • Røykutvikling og røykspredning

Bistand til gjennomføring av brannøvelser

Vadsø brannvesen bistår med planlegging og gjennomføring av brannøvelser. Øvelsene gjennomføres i samarbeid med bygningseier og brukere av bygget. Det kan benyttes kunstrøyk dersom det er ønskelig. Brannvesenet bistår også med evaluering og læringspunkter i etterkant av øvelsene.

Ved interesse bruk kontaktskjema