Overnatting

Melding til brannvesenet om overnatting


Navn og telefonnummer. Navn og telefonnummer.

Sted og adresseSted og adresse
Felt merket med * må fylles ut

Har du ansvar for en gruppe som planlegger overnatting i et bygg som ikke er beregnet for dette? Da må du sende melding til brannvesenet. Meldingen bør sendes brannvesenet senest 3 uker før overnattingen.  Bruk av bygget er eiers ansvar. Dere må derfor innhente tillatelse til overnatting fra eier.  Når dere bruker bygget til annet enn det det er godkjent for, vil det være nødvendig å gjøre noen brannforebyggende tiltak.