Eiendomsskatt 2019

Eiendomsskatt er en kommunal skatt som bidrar til å dekke kommunens felleskostnader bl.a. innen barnehage, skole, kommunaltekniske områder og helsetjenester. 

I 2019 er det skatt på næringseiendom og boliger i hele kommunen.

Fritidsboliger er fritatt for eiendomsskatt for skatteåret 2019

Skatten beregnes i promille av beregnet salgsverdi av eiendommen. Skattesatsen for 2019 er vedtatt til 4,9 promille. Kommunestyret skal fastsette satsen for eiendomsskatt hvert år.

Faktura eiendomsskatt

Skatten betales i to terminer.

Alle spørsmål vedrørende faktura for eiendomsskatt stilles til økonomiavdelingen.

Tlf: 78 94 23 48

Jørn Henrik Hansen-Schanche

Taksering

Spørsmål vedrørende takseringen av eiendommen stilles til PMK (plan miljø kommunalteknikk)

Tlf: 78 94 23 00

Eiendomsskattekontoret

SERVICEKONTORET

Åpningstider: Man-fre: 10-14

Rådhusgata 5
9800 VADSØ

Tlf: 78 94 23 00