Eiendomsskatt 2020

Eiendomsskatt er en kommunal skatt som bidrar til å dekke kommunens felleskostnader bl.a. innen barnehage, skole, kommunaltekniske områder og helsetjenester. 

I 2020 er det skatt på boliger, næringseiendommer og fritidseiendommer i hele kommunen.

Skatten beregnes i promille av eiendomsskattegrunnlaget på eiendommen.

Skattesatsen for 2020 er satt til 5,0 promille. 

Kommunestyret fastsetter skattesatsen hvert år.

For mer informasjon: Se retningslinjer for eiendomsskatt i Vadsø kommune

Faktura eiendomsskatt

Skatten betales i to terminer.

Alle spørsmål vedrørende faktura for eiendomsskatt stilles til økonomiavdelingen.

Tlf: 78 94 23 48

Jørn Henrik Hansen-Schanche

Taksering

Spørsmål vedrørende takseringen av eiendommen stilles til PMK (plan miljø kommunalteknikk)

Tlf: 78 94 23 00

Eiendomsskattekontoret

SERVICEKONTORET

Åpningstider: Man-fre: 10-14

Rådhusgata 5
9800 VADSØ

Tlf: 78 94 23 00