Gebyrregulativ

Vedtatt av Vadsø bystyre den 12.12.2020. Regulativet erstatter tidligere gjeldende regulativ for 2018, vedtatt av Vadsø bystyre den 20.12.2018.

Vedtatt av kommunestyret 12.12.2019.