Gebyrregulativ

Vedtatt av Vadsø bystyre den 20.12.2018.Regulativet erstatter tidligere gjeldende regulativ for 2018, vedtatt av Vadsø bystyre den 14.12.2017.

Vedtatt av kommunestyret 20.12.2018.