Gebyrregulativ

Vedtatt av Vadsø bystyre den 14.12.2017.
Regulativet erstatter tidligere gjeldende regulativer etter PBL 1985, vedtatt av Vadsø bystyre den 17.12.2016.

Gebyrregulativ for eiendomssaker.