Skal du grave?

Ved gravearbeid på kommunale, fylkeskommunale og private eiendommer skal det sendes gravemelding til kommunen. Kommunen innhenter nødvendige opplysninger fra aktuelle parter og sikre at gravearbeidet kan gjennomføres uten skade på eksisterende kabler eller annet.

Gravemeldingen skal inneholde opplysninger om arbeidets omfang, navn på ansvarlig utførende og eiendomsopplysninger. Du må også vedlegge kart der du merker av området du skal grave på.

For graving i fylkesvei og riksvei/europavei må det også innhentes tillatelse fra Statens Vegvesen.

Graving på annen manns grunn krever tillatelse fra grunneier(e).

Etter at kommunen har fått tilbakemelding fra alle involverte parter kan du få gravemelding. Normalt får du svar i løpet av et par arbeidsdager. Ved graving i fylkeskommunal vei må du regne med noe lengre saksbehandlingstid.

Servicekontoret svarer på spørsmål om tjenesten.

Behandling av gravemelding koster 785 kr.

Du finner elektronisk skjema for gravemelding her.

Du finner  instruks for graving her (PDF, 838 kB)

SERVICEKONTORET

Åpningstider: Man-fre: 10-14

Rådhusgata 5
9800 VADSØ

Tlf: 78 94 23 00