Tildeling av nye adresser

Vadsø kommunestyre vedtok den 20.12.18, sak 107/18, nye gate- og veinavn i Vadsø kommune.

Vadsø kommune vil fortløpende tildele nye adresser og sende ut brev om dette til de berørte. 

Eier/fester av den berørte adressen må selv besørge adressenummerskilt på boligen og orientere eventuelle leietakere, Folkeregisteret, bankforbindelser og andre aktuelle parter om sin nye adresse.

Adressenummerskilt kan kjøpes på jernvarehandel eller bestilles på internett.

Dokumenter: