Få varsel fra oss

Vadsø Vann og Avløp har digitalt varslingssystem for bruk ved arbeid og andre hendelser i ledningsnettet i kommunen. Det er viktig at vi har oppdaterte opplysninger om deg, for at du skal få riktig varsel. Les mer om vårt varslingssystem og hvordan du kan hjelpe oss med å nå deg.

Vadsø vann og avløp

Kan vi nå deg?

I noen tilfeller kommer dessverre ikke varslingen ut til alle berørte abonnenter. Dette kan være fordi du nylig har flyttet, har mobiltelefon registrert på arbeidsgiver eller har hemmelig telefonnummer.

Privatpersoner kan velge å registrere seg i to ulike registre for å bli varslet. Her kan du også kontrollere om du allerede er registrert.

I det felles nasjonale kontaktregisteret anbefaler vi å legge inn både mobiltelefon og epostadresse, da mange henvendelser fra det offentlige vil foregå her i fremtiden.

Tilleggsregister kun koblet opp mot Varsling24.

Bedrifter

Bedrifter må registrere nøkkelpersoner ved å gå inn på denne siden, da telefonnummer til bedrifter ikke kan hentes fra andre kanaler. 

Hvordan blir jeg varslet?

Vadsø Vann og Avløp bruker varslingssystemet Varsling24 for å varsle abonnenter i et geografisk område om hendelser. Vi varsler på SMS til mobiltelefon, talemelding til fasttelefon og e-post.

Varslingssystemet sørger for at du får beskjed ved vannavstengning eller andre hendelser som krever rask informasjon. 

Hvordan virker varslingen?

Meldingen sendes som SMS til mobiltelefoner og en automatisert talemelding til fasttelefon.

Talemelding leses inn som "tekst til tale". På slutten av meldingen blir du bedt om å taste: 1 - for å bekrefte at du har oppfattet meldingen 0 - dersom du ønsker å høre meldingen en gang til.

Er mitt mobilnummer registrert?

Så lenge du er registrert i «kontaktregister for offentlig forvaltning» på riktig adresse er alt i orden. Din oppføring kan du sjekke ved å logge deg inn her.

Jeg har hemmelig nummer. Blir jeg varslet?

Varsling24 varsler ikke hemmelige nummer. Hvis du allikevel ønsker å få varsel fra din kommune, gjør en tilleggsoppføring på denne siden og husk å krysse av for "hemmelig nummer".

Hvordan får jeg varsel for andre adresser enn min bostedsadresse?

varslemeg.no kan du legge inn tilleggsadresser som du ønsker varsel for. Dette kan gjelde barn i studentbolig, dine foreldres bolig eller en fritidseiendom.

Slik gjør du:

  • Under "Tilleggsoppføring" klikker du "Legg til ditt telefonnummer"
  • Skriv inn ditt mobilnummer og klikk "send"
  • Du mottar en kode på SMS, som du bruker for logge deg inn
  • Her kan du legge til andre adresser du vil varsles for. Navn = den som bor på adressen du registrerer
Jeg bor i borettslag/blokk/sameie. Blir alle på min adresse varslet?

Alle enheter i et borettslag eller sameie blir varslet hvis registrert i «kontaktregister for offentlig forvaltning».

Hvordan kan jeg se hvilke adresser jeg får varsel for?

varslemeg.no kan du sjekke alle varslingsadresser som er oppført på ditt mobilnummer.

Slik gjør du:

  • Under "Tilleggsoppføring" klikker du "Legg til ditt telefonnummer"
  • Skriv inn ditt mobilnummer og klikk "send"
  • Du mottar en kode på SMS, som du bruker for logge deg inn. Her ser du listen over adresser registrert på ditt mobilnummer
  • Her kan du også slette adresser eller legge til flere