Priser vann og avløp

Vedtatt av Vadsø kommunestyre i møte den 17.12.2020 gjeldende f.o.m. 1. januar 2021.

Vann og avløpsgebyrer

Abonnementsgebyr,
pr boenhet/leillighet

Med 25% mva

Uten mva

Vann 2071,00 1656,80
Avløp 490,00 392,00

Forbruksgebyr

Kubikkpris, sats pr m3

   
Vann 18,63 14,90
Avløp 10,03 8,02

 

Målt forbruk

Baseres på faktisk vannforbruk (vannmåler) og kubikkpris

Forbruksgebyr ved bruk av vannmåler:

  • Vann: Kubikkpris, kr/m3 x Målt forbruk, m3
  • Avløp: Kubikkpris, kr/m3 x Målt forbruk, m3

Stipulert forbruk

Baseres på bruksareal, en stipuleringsfaktor og kubikkpris.
Bruksareal fastsettes etter NS 3940

  • Stipuleringsfaktoren er fastsatt til 1,5 m3/m2
  • For hytter/fritidsboliger er stipuleringsfaktoren fastsatt til 0,75 m3/m2

Forbruksgebyr basert på stipulert forbruk:

  • Vann: Kubikkpris, kr/m3 x Stipuleringsfaktor, m3/m2 x Bruksareal, m2
  • Avløp: Kubikkpris, kr/m3 x Stipuleringsfaktor, m3/m2 x Bruksareal, m2

Vannmåler

   
Vannmåler 1" 399,54 319,63
Vannmåler 2" 736,85 589,48

Slamavgift

   
Abonnener tilknyttet kommunalt nett 875,00 700,00

Slamgebyr

   
Tømming av enkeltanlegg, årlig 2387,58 1910,06
Tømming av enkeltanlegg, hvert 3. år 750,27 600,22

Øvrige gebyrer

   
Tilleggsgebyr for innhenting av
manglende måleravlesning - sats pr. gang
576,56 461,25
Gebyr for ekstra tømming - sats pr. gang 3331,25 2665,00
Gebyr for anboring av privat stikkledning
på kommunalt nett
sats pr. stikkledning for vann og avløp
954,78 763,83
     

 

Tilknytningsgebyr

Alle priser eks. mva.

  Vannforsyning Avløp og rensing

 

Hoved-plan
pr. m²

Kjeller/
under-etasje
pr. m²

2.-4. etg.
pr. m²

Hoved-plan
pr. m²

Kjeller/
under-etasje
pr. m²

2.-4. etg.
pr. m²

Areal inntil 100 m² 99,00 49,50 49,50 80,00 40,00 40,00
Areal 101-200 m² 93,00 46,50 46,50 75,00 37,50 37,50
Areal 201-400 m² 87,00 43,50 43,50 70,00 35,00 35,00
Areal 401-600 m² 81,00 40,00 40,00 65,00 32,50 32,50
Areal 601-800 m² 75,00 37,00 37,00 60,00 30,00 30,00
Areal 801-1000 m² 69,00 34,00 34,00 55,00 27,50 27,50
Areal 1000-2000 m² 63,00 31,00 31,00 50,00 25,00 25,00
Areal over 2000 m² 57,00 27,00 27,00 45,00 22,50 22,50

Engangsgebyr midlertidig tilknytningsgebyr, pris pr. m²

Vann 46,60 Kr.
Avløp 43,20 Kr.

Johan Grønvigsgate 12
9800 VADSØ

Postadresse:
Postboks 614
9811 VADSØ

Telefon: 78 94 24 51

Daglig leder
Geir Olav Næss
Telefon: 78 94 24 55
Mobil: 950 55 371
E-post: Geir Olav Næss

Nestleder/ avd. ingeniør
Janne Dolonen Harila 
Telefon: 78 94 24 51
Mobil: 905 57 545 
E-post: Janne Dolonen Harila

Oppsynsmann
Tor Arne Næss 
Telefon: 78 94 24 67
Mobil: 911 59 614 
E-post: Tor Arne Næss

Org. nr: 988 783 196