Vannanalyse

Drikkevannsforskriften setter strenge krav til hvordan kvaliteten skal være på godt drikkevann, og våre vannverk leverer vann som overholder kravene.

Vannkvaliteten overvåkes ved at det jevnlig tas prøver, av behandlet vann direkte på vannverk og i ledningsnettet. Antall prøver, prøvested og hvilke parameter som skal analyseres fastsettes i en prøvetakingsplan. Prøver analyseres hos Båtsfjord Laboratorium AS, et eksternt akkreditert laboratorium.

Som abonnent skal du bli varslet ved vesentlige endringer i kvaliteten, eller dersom drikkevannet kan medføre helsemessig risiko.

Informasjon om vann og krav til vannkvalitet

Råd om hva du skal gjøre når vannet må kokes.  

Når skal det gis kokevarsel

Hva forteller bakteriologiske drikkevannanalyser

Krav og grenseverdier i Drikkevannsforskriften

Veileder til drikkevannsforskriften