Vannmåler

Ditt forbruk kan beregnes etter eiendommens bruksareal eller med vannmåler for faktisk forbruk.

Målt eller stipulert forbruk?

Hvorvidt det lønner seg å gå over til målt forbruk avhenger av husstandens forbruk i forhold til eiendommens bruksareal. Jo større eiendommens areal er i forhold til antall medlemmer av husstanden, jo mer relevant kan det være å gå over til målt forbruk.

Forhold til lønnsomhet som bør vurderes før overgang til målt forbruk:

  • Gjennomsnittlig vannforbruk til en person ligger mellom 60-70 kubikk i året, iht. tall fra Norsk vannverksregister og SSB
  • En viktig forutsetning er at sanitærinstallasjonene er i god stand. Kraner som drypper og toalettcisterner som renner, kan raskt koste mer enn gevinsten ved å betale etter målt forbruk
  • Dersom privat stikkledning ikke er lagt frostsikkert, kan forbruket bli betydelig hvis man benytter seg av frosttapping i kuldeperioder
  • Forbruk fra utekran, f.eks. til hagevanning
  • Kostnad med installasjon av vannmåler

Overgang til målt forbruk

Kommunen leverer og eier vannmåleren. Installasjon av vannmåler skal uttføres av godkjent rørleggerforetak og må betales av abonnenten.

Vannmåleren skal monteres ved hovedinntaket og før første rørforgrening. Når vannmåleren er installert, må vi kontaktes for plombering av måleren. Årsgebyr etter målt forbruk, gjelder fra plomberingsdatoen.

Eiendom som har installert vannmåler, kan ikke fjerne måleren og kreve abonnementet endret til betaling etter stipulert forbruk.