Gatelys

Gatelysene i Vadsø blir inspisert fem ganger i perioden 20. august til 20. april. Inspeksjonene fordeles jevnt i perioden. 

Lys som ikke virker, og andre feil, blir rettet.

Dersom det blir oppdaget ødelagte lys i trafikkbelastede områder, ved skoler, på skoleveier og ved gangfelt på riksveier og fylkesveier, blir dette rettet så snart det lar seg gjøre.

Gatelys langs skoleveier og på sentrale vegkryss på skoleveiene, blir inspisert hver 14. dag i perioden 20. august til 1. april.

Du kan melde fra om gatelys som ikke virker på epost.