Parkering i Vadsø kommune

I Vadsø sentrum er det soneparkering. Det betyr at det kun er tillatt å parkere på anviste plasser. Utenfor parkeringssonen gjelder vegtrafikklovens bestemmelser om parkering.

Hus-, gårdeier skal flytte kjøretøy og tilhengere som er til hinder for vedlikehold av veien, jfr. vegtrafikklovens §37.

Borttauing av uregistrerte kjøretøy/ bilvrak

Uregisterte kjøretøy som står parkert på offentlig vei, gate eller parkeringsplass kan bli tauet bort. Kjøretøyet blir ikke utlevert før alle kostnader for inntauingen og døgnleie er betalt.

”Registreringspliktig kjøretøy uten lovlige kjennemerker skal ikke være parkert utover 14 dager på offentlig veg eller privat veg skiltet med offentlig trafikkskilt”.